dtHome = Vejle Amts Indkøbsforening
dtRootHome = Indkøbsforeninger

dtRoot = LRS
Tilmeld Nyhedsbreve
Godt nyt til flittige folkepensionister
  03 jun 2019

Der er godt nyt til flittige pensionister, skriver økonomikonsulent i LRS Mette Fischer. Få overblik over nye regler og lovforslag i forbindelse med folkepension – og udskydelse heraf.

Folkepensionen består af 2 dele et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet på 6.327 kr. påvirkes kun af egen arbejdsindkomst. Arbejdsindkomst over 329.600 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag medfører fradrag, og grundbeløbet falder bort ved en arbejdsindkomst på 576.300 kr.

Forhøjelse af bundfradrag for arbejdsindkomst

Ved beregningen af pensionstillægget har man tidligere måttet se bort fra 60.000 kr. i arbejdsindkomst. Det beløb er nu hævet til 108.000 kr. Det betyder, at de første 108.000 kr. ikke tæller med til beregningen. Pensionstillægget beregnes på grundlag af den samlede indkomst inkl. ægtefælles/samlevers indkomster bortset fra folkepensionen selv.

Hvordan pensionstillægget beregnes, afhænger af, om man er gift/samlevende eller enlig, og om ægtefælle/samlever er pensionist eller i arbejde.

Forhøjelse af fradragsbeløb

Ud over den gode nyhed omkring arbejdsindkomst, ligger der et lovforslag om forhøjelse af fradragsbeløbet med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for gifte til 87.800 kr. for enlige og 175.900 kr. for gifte. Det gælder både for folkepensionister og førtidspensionister. Forhøjelsen er midlertidig og afvikles med 1.000/2.000 kr. pr år for enlige/gifte.

Der er kun tale om et lovforslag p.t.

Ældrecheck

Ældrechecken afhænger dels af formuen, dels af den personlige tillægsprocent. Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsberegning. Formuen skal være under 87.900 kr. i likvid formue. Med likvid formue menes indlån i pengeinstitut, kursværdi af værdipapirer, kontanter og uudnyttet trækningsret på kassekredit og nedsparingslån. Vær opmærksom på at gæld ikke fratrækkes ved opgørelsen af formuen, og at friværdi i hus/sommerhus ikke medregnes. Det kan derfor være en rigtig dårlig ide at have et lån i banken samtidig med et indlån. Der bør du overveje, om det kan betale sig at indfri lånet helt eller delvist.

Hvis formuen ligger under grænsen, afhænger det af den personlige tillægsprocent, hvor stor en del af ældrechecken, der udbetales. Også her ses der bort fra en arbejdsindkomst på 100.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Herudover er der et begrænset fradrag på 36.000 kr. for enlige og 71.500 for gifte/samlevende. Den personlige tillægsprocent starter på 100 % og falder med 1 %, hver gang indtægterne overstiger grænsen med 518 kr. for enlige og 1.044 kr. for gifte. Er den på 50 % udbetales halvdelen af ældrechecken. Ældrechecken er på 17.600 kr. pr person.

Udskydelse af folkepension

Hvis du har nået folkepensionsalderen og stadig ønsker at forsætte med at arbejde, så kan du søge udsættelse med din folkepension. Du skal arbejde mindst 750 timer pr år, og pensionen kan højst udsættes i 10 år. Du har mulighed for at udskyde af 2 gange. For at udskyde din pension får du en betaling, som kan udmøntes på 3 forskellige måder. Du kan få et ”ventetillæg” i resten af din levetid eller ”ventetillæg” i 10 år eller et engangsbeløb + ventetillæg i 10 år. Engangstillægget tæller ikke med til topskat og modregnes ikke pensionsberegningen.

Hvis du dør, inden du er gået på folkepension, så bliver der ikke udbetalt folkepension eller tillæg.

Hvad skal jeg have i pension?

På borger.dk kan du lave en beregning på, hvor meget du er berettiget til af pension. Husk altid at starte beregningen 1. januar. Din pension udregnes efter din forskudsregistrering, men reguleres efter årsopgørelsen. Husk altid at spørge din konsulent, hvis du får et tilbagebetalingskrav. Der kan være indtægter som er registeret som arbejdsindkomst, som skulle være passive og omvendt. Hvis du har forskudt regnskabsår, skal skatten tilrettes manuelt, også selv om Udbetaling Danmark skriver, at det sker automatisk.

 

Spørgsmål?

Kontakt Økonomikonsulent Mette Fischer

Landbrugsrådgivning Syd

7374 2102

mef@lrs.dk