dtHome = Vejle Amts Indkøbsforening
dtRootHome = Indkøbsforeninger

dtRoot = LRS
Tilmeld Nyhedsbreve
Vellykket markvandring bød på indsigt i afgrøder, jord og pløjefri dyrkning
  08 jun 2019

Torsdag den 6. juni inviterede Sønderjysk Familielandbrug og LandboUngdom til markvandring hos Niels Iwang i Broager, der har malkekvæg.

Cirka 30 mand var med i marken, da LRS og LU gik en tur med fagligt fokus hos Niels Iwang i Broager.

Her tog de en snak om afgrøderne, reduceret jordbehandling og aktuelle svampestrategier, ligesom de drøftede jordens tilstand, strukurskader, indhold af organiske materiale og det mikrobielle liv.

”Det var nogle meget vellykkede raps, som var gruppesået. Kemien var der sparet på, så det hele så både sundt og raskt ud,” fortæller planteavlskonsulent i LRS, Søren Boisen Wind, der ledte aftenens strabadser sammen med økologikonsulent Anne Mette Fruekilde.

Niels Iwang havde forinden gravet et par huller i marken, så konsulenterne kunne vise, hvor de vandstoppende lag lå, og hvordan de fremmødte selv kunne tjekke deres marker efterfølgende.

”Der var stor spørgelyst, og det virkede til, at landmændene fik en del at tænke over. Vi fik også en rigtig god snak om reduceret jordbehandling – altså pløjefri dyrkning,” uddyber Søren Boisen Wind.

Kvælstofmangel og gulrust

Konsulenterne havde medbragt en N-tester, som viste, at vårbyggen godt kunne bruge 40 kg ekstra kvælstof. I hveden kunne de ikke se nogen sygdomme, men på grund af problemet med gulrust i år, opfordrede de til, at man holdt øje med sagen.

Konsulenterne opfordrede også til, at landmændene skulle tjekke med deres planteavlskonsulent, om de midler og doser, der aktuelt må bruges i marken.

Søren Boisen Wind og Anne Mette Fruekilde konkluderer, at markvandringen var en vellykket aften med både faglig videndeling og hyggeligt samvær.