dtHome = Vejle Amts Indkøbsforening
dtRootHome = Indkøbsforeninger

dtRoot = LRS
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns Update - Uge 24
  16 jun 2019

Den uro, der bredte sig på de finansielle markeder som følge af missilangrebet på to tankskibe i Golfen har yderligere bekræftet rentefaldene fra de foregående uger. Og udvidelsen af handelskonflikten mellem USA og Kina til også at omfatte Mexico samt den politiske uro i England gav et ekstra skub.

Og der lures på svaghedstegn i den amerikanske økonomi, ligesom lavere inflationsforventninger giver ECB hovedbrud. Fra underkanten af 2pct. ved slutningen af 2018 er der nu forventning omkring 1,2pct.

Hertil, at den såkaldte ”sikker havn effekt” gør danske realkreditobligationer til et attraktivt investeringsobjekt. Alene i april var der i Totalkredit opkøb for tæt ved 10 mia. af de 30 årige 1,5% obligationer, og nu sidder udlandet efterhånden på hele 39 pct. af dette realkreditinstituts beholdning af cirkulerende obligationer i serien.

Kursen på de fastforrentede obligationer fik yderligere et nøk opad, så 1,5% nu er lukket, og det har været et kapløb om at få fremskaffet nye 1% obligationer med og uden afdrag, ligesom 20 årige med 0,5% rente er åbnet i god kurs.

Det vil give en flodbølge af låneomlægninger på store 2% lån samt ikke mindst, hvis der er tale om endnu højere rente.

For 30 års løbetid: Omkring 103,35 – 103,65 for 2% 2050 med afdrag og 102,75 – 103,20 uden afdrag, og for 1,5% er kursen 101,95- 102,40 med afdrag, og 101,50 – 101,75 uden afdrag. Kursen for nye 1% obligationer er lige nu 98,70 – 98,85 med afdrag og 97,30 – 97,60 uden afdrag.

Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 103,15 – 103,45 og hvis vi taler 1% er kursen 101,30 – 101,75. De nye 0,5% omsættes til mellem 97,25 – 97,65.

Obligationslån på 10 års basis og med 0,5% obligationer er nu på ca. 101,65 – 101,80. Lån, der er baseret på nulprocentobligationer har en kurs omkring 99,05 – 99,12. Renten på 10- årig swap er tilsvarende faldet til her og nu 0,3372% - det er ikke set lavere til nu.

Den amerikanske dollar er fortsat i lavt niveau, nu er kursen aktuelt mellem 663 og 664DKK for 100 dollar. Forventninger til en mulig rentenedsættelse har svækket dollar. Kun fordi inflationsforventningerne i euroområdet og budgetudfordringer i Italien er kommet på banen, er der kommet lidt ro på dollaren de sidste dage.

Dette er også en del af årsagen til, at du nu skal afdække50% af gødningsbehovet for 2020 efter AgroMarkets købssignal forleden.

Oliepriserne havde det svært i begyndelsen af ugen og var kortvarigt under 60 dollar tønden, men angrebet på olietankerne i Golfen fik dem til at stige med 3 dollar, så vi nu er mellem 61 og 62 dollar. Hold øje med hvad der sker og afdæk evt. behovet, hvis det ikke er sket.

 

Mælk og kvæg

Desværre er der stadig stilstand på kvægnoteringerne, der denne uge er uændret i alle kategorier hos Danish Crown og det samme er tilfældet hos Friland for både de variable tillæg og kontrakttillæggene er ligeledes uændret i alle kategorier.

 

Svin

Den kommende uge gav ligesom sidste uge 20 øre ekstra, så vi nu er på 11,80 kr. pr. kg for slagtesvin og for søer uændret 9,20kr. pr. kg. Selv om vi stadig er meget langt fra spanske priser er afstanden skrumpet og nu har vi overhalet Belgien. Og eksporten er fortsat der stigningerne kommer fra, og har været med til at give en markant opjustering på især smågrisepriserne.

Puljepriserne er næste uge uændret, mens beregnet notering stiger 8,85kr. efter noteringsstigningen.

Hos SPF, PRRS negativ er noteringen næste uge 520 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex er noteringen nu 550kr. Beregnet notering er 446,26kr. for basis, 451,26 kr. for SPF + Myc. og 455,26 for SPF. Økologisk smågrisepris stiger 47 øre til 792,46kr. NordWest 514 kr.

Fra Friland er afregningen ligeledes uændret 22,60 kr. for økologiske slagtesvin og for Frilandsgrise stiger noteringen 20 øre til 14,65 kr. eller 13,75 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe. For økologiske søer er noteringen uændret 11,50 kr. pr. kg.

 

Korn med mere

AgroMarkets meldte salgssignal for yderligere 20% af 2019 høsten ud på basis af forventninger til faldende priser. Således har man nu i alt sendt salgssignaler for 80% af den kommende høst, og med den seneste WASDE rapport er der yderligere forventninger til pres på priserne.

Der høres lige nu bud på 121-124 for 2018 hvede afregnet i juli og 121 – 124 for byg. Ny 2019 høst konventionelt afregnet oktober 108 – 110 for hvede og 108 - 110 for byg. Afregnet i nov/dec 2019 er den tilsvarende pris hhv. 113 – 117 og 110 – 124. Maltbyg 2018 til 121 – 124 og for ny høst hhv. 118 – 121 og 122 – 125.

For økologisk korn nævnes uændret 235 – 240 for hvede og 241 – 244 for byg af gammel høst og hhv. 235 -240 og 224 – 229 for ny høst i september og hhv. 243 – 248 og 232 – 237 i december 19/ januar 20. Hestebønner økologisk er noteret til 305 – 310 nu og hhv. 293 – 298 og 299 – 304 for ny høst .
Købspris konventionelt er 143 – 146 for hvede og 146 - 149 for byg. Som økologisk er købsprisen mellem 252 – 257 for hvede og 261 – 266 for byg af gammel høst og 250 – 255 for hvede af ny høst og 248 – 253 for byg.

Sojaskråpriserne er på et højere niveau.

Her og nu og til oktober 268 – 271 og herefter 270 - 273 fra november 2019 og frem til oktober 2020 og frem til april 2021 271 – 274. Rapsskrå handles i samme perioder til hhv. 183 – 186, 181 – 184, 190 – 193, 193 - 196 og herefter 197 - 200 og rapskager 185 – 188, 185 – 188, 185 – 188.

Ved rapsprisen er der en svag nedadgående korrektion.

Aktuelt niveau omkring 258-261 kr. pr. 100 kg., 260 – 263 til august 2019, 262–265 i november 2019, 264 – 267 i februar 2020, 264 – 267 til maj 2020, 254 – 257 til august 2020 og 257 – 260 til november 2020.